Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana Nepomucena 10,

tel: 166702306, e-mail: sp4@um.przemysl.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem

tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy