Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Dla rodziców

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przemyślu

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Jak wspierać dziecko w sytuacji pandemii

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii – Akademia NFZ (filmy)

Psychologowie dla społeczeństwa

W czasie izolacji – materiały P. P. – P.

 

POMOC TELEFONICZNA

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli: 800 080 222

Kuratoryjny numer interwencyjny dla uczniów i rodziców: 728 832 622

800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Telefon w sprawie zaginionego dziecka 116 000

Pomoc i wsparcie psychologiczne podczas epidemii

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów   Pomagamy - 800 800 605

 
POMOC SOCJALNA

Stypendium szkolne
Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
Refundacja obiadów dla uczniów w szkole przez MOPS
 
 
ZAJĘCIA POZASZKOLNE
 
Oferta zajęć w MDK

Świetlice środowiskowe

 


BEZPIECZNY WYPOCZYNEK


Poradnik bezpiecznego wypoczynku
Bezpieczny autobus

  • http://wypoczynek.men.gov.pl - baza danych organizatorów wypoczynku dla dzieci na stronie internetowej MEN

  • 17 867-11-67 – telefon do KO w Rzeszowie w sprawie organizatorów wypoczynku dla dzieci


Poradniki

Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

Typy inteligencji

Chronimy dzieci - artykuły dla rodziców

Dla rodziców dziecka z dysleksją

Obowiązki rodzica wynikające z przepisów prawa oświatowego

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Moje dziecko idzie do szkoły

SLI – specyficzne zaburzenie językowe

Niechęć do czytania – co zrobić

Między lekcjami. Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole (i nie tylko)

Poradniki dotyczące rozwoju intelektualnego i wychowania dzieci

ZAMIAST KLAPSÓW. JAK Z SZACUNKIEM I MIŁOŚCIĄ WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Jak uchronić dzieckoprzed biernym i czynnym paleniem tytoniu?

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ,SPOSOBY ZARADCZE I POMOC

Nadmierne korzystanie z komputera i internetu przez dzieci i młodzież

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

Zagrożenia w internecie - zapobieganie i reagowanie

Elemantarz dla rodziców. Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie!

Zostań znajomym swojego dziecka

Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie


Strony internetowe

 https://www.niebieskalinia.pl Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.
www.mops.przemysl.pl Zespół interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Przemyślu
www.saferinternet.pl  Zostań znajomym swojego dziecka
www.saferinternet.pl Kampanie społeczne
https://fdds.pl/ Chroń dziecko w sieci
https://fdds.pl/ Dzieciństwo bez przemocy
https://www.dopalaczeinfo.pl O narkotykach i narkomanii
https://www.kbpn.gov.pl Profilaktyka  w rodzinie
http://kochamniebije.pl/ Międzynarodowa kampania przeciwdziałająca przemocy w rodzinie.
https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl Poradnia psychologiczna on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”