Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Świetlica

GODZINY PRZYJĘĆ PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OD  1 -10 DNIA MIESIĄCA

Poniedziałek :               715-840,            1400 - 1530

Wtorek, Czwartek:   715-840,             1400 – 1500

Środa:                               715-840,             1400 – 1600

Piątek:                              715-840,             1230 – 1330

 

Zgodnie z Regulaminem Korzystania z Posiłków  w Stołówce Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu :

- opłaty za obiady należy uiszczać  bezpośrednio u intendenta,  parter okienko dyżurki,  w terminie od 1 do 10 każdego miesiąca w ściśle ustalonych  godzinach;

- w przypadku gdy w  w/w terminie wypadają święta, ferie, dni wolne od zajęć dydaktycznych termin płatności zostaje przesunięty o ilość tych dni;

- w przypadku braku opłat za obiady kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, skreśla ucznia z listy uczniów korzystających z obiadów.

-odpisy z obiadów, zgodnie z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu należy zgłaszaćz jednodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły. 

Tel: 16 733 59 01