Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Świetlica

Informacja dotycząca obiadów

 

Od dnia 5 września 2022 r. płatność za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

NR KONTA BANKOWEGO:

20113011050005250123200003

Informacja o wysokości kosztu obiadu w danym miesiącu przesyłana będzie na indywidualne konto Librus rodzica na początku każdego miesiąca.

Dokonując płatności przelewem należy:

- w nazwie odbiorcy wpisać : Szkoła Podstawowa nr 4

- podać w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność

- wpłacać kwotę zgodną z podaną przez Librus informacją ( nie dopuszcza się zaokrągleń)

- przestrzegać terminu dokonywania płatności
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca

 

Odpisy należy zgłaszać telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu 167335901