Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Dokumenty

Dokumenty dostępne są w formacie PDF. Do poprawnego odczytania tego typu plików wymagany jest program Adobe Acrobat Reader.


UWAGA: Jeżeli dokumenty wyświetlają się nieprawidłowo należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki internetowej


Statut szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów uczęszczających do szkoły

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego

Ceremoniał szkolny

Koncepcja pracy szkoły

 

Procedury obowiązujące w czasie pandemii

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Regulaminy

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania z obiadów w stołówce

Regulamin przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej
Regulamin biblioteki
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
Regulamin szatni
Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych
Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin zachowania ucznia w szkole


Regulamin oceniania zachowania

Załącznik nr 1 do regulaminu oceniania zachowania

Załącznik nr 2 do regulaminu oceniania zachowania

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów kl. 1 - 3
Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych
Wymagania edukacyjne w klasach drugich
Wymagania edukacyjne w klasach trzecich

 

 Wymagania edukacyjne klas 4-8:

J. polski: kl. 4, , kl. 5, , kl. 6, kl. 7, kl. 8

Matematyka:  kl.  4,  kl. 5,  kl.  6,  kl.  7,  kl.  8,

Przyroda: SP

Biologia: SP

Chemia: SP

Fizyka: kl. 7 , kl. 8

J. niemiecki:  kl.7,  kl.8,  DSD 

Historia: kl. 4, kl. 5, kl. 6, kl. 7 kl. 8

Geografia: SP

J. angielski: kl.4 - 6 kl. 7 kl. 8

Muzyka: SP

Plastyka: SP 

Technika: SP

Informatyka: SP

WOS:  SP

Edukacja dla bezpieczeństwa: SP

WF: SP

Religia:  SP