Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Dokumenty

Dokumenty dostępne są w formacie PDF. Do poprawnego odczytania tego typu plików wymagany jest program Adobe Acrobat Reader.


UWAGA: Jeżeli dokumenty wyświetlają się nieprawidłowo należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki internetowej


Statut szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów uczęszczających do szkoły

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego

Ceremoniał szkolny

Koncepcja pracy szkoły

 

Procedury obowiązujące w czasie pandemii

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Regulaminy

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania z obiadów w stołówce

Regulamin przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej
Regulamin biblioteki
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”
Regulamin szatni
Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych
Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin zachowania ucznia w szkole
Regulamin oceniania zachowania
Załączniki do regulaminu zachowania oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Zasady oceniania uczniów w klasach I w edukacji wczesnoszkolnej
Zasady oceniania uczniów w klasach II w edukacji wczesnoszkolnej
Zasady oceniania uczniów w klasach III w edukacji wczesnoszkolnej
J. polski: PZO SP;   wymagania: kl. 4, kl. 5, kl. 6, kl. 7, kl. 8
Matematyka: PZO SP; wymagania: Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8,
Przyroda: PZO SP
Biologia: PZO SP
Chemia: PZO SP
Fizyka: PZO SP,
Geografia: PZO SP
Historia: PZO SP wymagania: kl. 4, kl. 5, kl. 6, kl. 7 kl. 8
J. angielski: PZO SP kl. 1-3 PZO SP kl. 4-8 wymagania: kl.4 - 6 kl. 7 kl. 8
J. niemiecki: PZO j. niemiecki wymagania: DSD SP, sp kl.7, sp kl.8
Muzyka: PZO SP
Plastyka: PZO SP 
Technika: PZO SP
Informatyka: PZO SP
WOS: PZO SP
Edukacja dla bezpieczeństwa: PZO SP
WF: PZO SP Aneks
Religia: PZO SP