Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Rada Rodziców

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
w roku szkolnym 2021/2022

 

 

PRZEWODNICZĄCA –Monika Budny

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJMartyna Nauka

 

SKARBNIK-Lucjan Cichocki

 

SEKRETARZ –Katarzyna Jóźwik

 

Członek PREZYDIUM

Katarzyna Opaluch

 

KOMISJA REWIZYJNA

Bożena Picur

Adrianna Pawlus

Przemysław Marek

 

 

DRODZY RODZICE!

 

W roku szkolnym 2021/2022

wysokość składki na Radę Rodziców wynosi tylko 2 złote za miesiąc*

(10 złotych na półrocze, 20 złotych za cały rok, płaci się tylko za jedno dziecko)

Powyższą kwotę można wpłacać

przedstawicielom Rady Rodziców,

lub bezpośrednio na konto

41 91130004 3001 0013 8208 0001

*Kwota ta stanowi minimum na jakie
od Państwa liczymy. Jeżeli ktokolwiek
z Rodziców chciałby ofiarować większą kwotę będziemy bardzo wdzięczni.

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

  • Rada działa na podstawie ustawy z dnia 14grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59z późn. zm.), statutu szkoły i  regulaminu.
  • Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole. Każda klasa ma swojego reprezentanta w Radzie Rodziców. Kadencja członków trwa jeden rok.
  • Celem działalności Rady Rodziców jest między innymi:  podejmowanie działań zmierzających do wspierania działalności szkoły, gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.
  • Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu  są ustalane corocznie w preliminarzu budżetowym.
  • Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rodzice uczniów