Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Świetlica

SZANOWNI  RODZICE!

GODZINY PRZYJĘĆ PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OD  1 -10 DNIA MIESIĄCA

Poniedziałek :                   715-815,      11 15 - 1230,        1430 - 1530

Wtorek, Czwartek:       715-815,      11 15 - 1230,        1400 – 1500

Środa:                                    715-815,      11 15 - 1230,        1415 – 1600

Piątek:                                   715-815,      11 15 - 1230

 

 

Zgodnie z Regulaminem Korzystania z Posiłków  w Stołówce Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu :

- opłaty za obiady należy uiszczać  bezpośrednio u intendenta,  pok. 26   w terminie od 1 do 10 każdego miesiąca w ściśle ustalonych  godzinach.

- w przypadku gdy w  w/w terminie wypadają święta, ferie, dni wolne od zajęć dydaktycznych termin płatności zostaje przesunięty o ilość tych dni.

- w przypadku braku opłat za obiady kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, skreśla ucznia z listy uczniów korzystających z obiadów.