Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

MAGIA W ŚWIECIE BAJEK – u pierwszaków świetliczakówW miesiącu marcu został przeprowadzony w świetlicy z pierwszakami cykl zajęć metodą Projektu Edukacyjnego „Magia w Świecie Bajek”. Czytanie bajek, baśni, opowiadań jest jedną z form nawiązania kontaktu z dziećmi młodszymi gdyż jest ono istotnym wsparciem we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i ich kompetencji. Bajki kryją w sobie wiele mądrości życiowych. Mówią o sprawach ważnych w sposób prosty i obrazowy. Mogą kończyć się morałem wprost lub zapraszać do sformułowania przesłania płynącego z tekstu. Czytanie ich uczy odróżniania dobra od zła, poszukiwania pozytywnych wzorców, zachęca do refleksji nad konsekwencjami słów i czynów.

Świetlicowy cykl zajęć pozwolił uczniom udzielić odpowiedzi na pytania: po co są bajki?, wyróżnić ich charaktery „złe”, „dobre”, opowiedzieć o swoich ulubionych postaciach. Mieliśmy okazję na zabawę w teatr, kolorowanki tematyczne, ozdabianie masek zwierząt występujących w baśniach – rozbudzanie pomysłowości, fantazji. Nie zabrakło zagadek, quizów, zabaw tanecznych przy muzyce, przekazu multimedialnego.

Realizowany cykl miał na celu promowanie czytania bajek, baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy. Wspólne czytanie pozwoliło na nazywanie własnych emocji oraz szukanie podpowiedzi na sposoby radzenia sobie z nimi / wykorzystanie spektaklu z Projektu Iteatr – „Wielki Buzz Grow” – Teatr Pinokio w Łodzi /. Kolejnym celem było inspirowanie do wyrażania treści w formie wypowiedzi i ekspresji ruchowej. Tworzenie warunków do rozwoju i aktywności dzieci z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz serii baśniowych ilustracji. Nie zabrakło „Magicznej ruletki” /rozpoznawanie na obrazkach wybranych scen z baśni , przyporządkowywanie do nich bohaterów/.

Realizowane zajęcia stwarzały wiele sytuacji umożliwiających czerpanie radości z wykonywanych poleceń oraz zgodnej współpracy w grupie.

 

M.Lenik