Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnychW ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej  proponowanej przez MEiN i GIS w szkołach od 12 do 16 września 2022 r. pt. Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych, której celem jest uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony - w naszej szkole  odbyły się zajęcia edukacyjne z  pracownikiem  Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu nt. chorób zakaźnych, właściwych zachowań zdrowotnych i higieniczno - sanitarnych, chroniących przed zachorowaniem.

Na szkolnych gazetkach znalazły się plakaty z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, zasad higieny indywidualnej i bezpieczeństwa sanitarnego w grupie. Również podczas lekcji  i zajęć wychowawczych uczniowie poszerzali wiedzę nt. chorób zakaźnych, efektów wczesnego zapobiegania chorobom i zmiany nawyków niekorzystnie wpływających na organizm oraz konieczności dbania o własne zdrowie i zdrowie najbliższych.     

Ulotki

Instrukcja mycia rąk
https://liblink.pl/itwSyQSPXc

wirusowe zapalenie wątroby, salmonella
https://liblink.pl/t5EY9CYQGm

polio
https://liblink.pl/27xMf289q2

odra
https://liblink.pl/2KciTXG9vG

krztusiec
https://liblink.pl/JspS68Bglp

covid 19
https://liblink.pl/NAx0cJbtdb

grypa a dzieci
https://liblink.pl/lJYPAO5eEv

grypa a płuca i  cukrzyca
https://liblink.pl/mId7CRh8CL
                                                 


Elżbieta Matusz