Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

O prawach dziecka – spotkanie autorskie z poetką Marią Żemełko20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, tego dnia przypada także rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (z 1989 r.) przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach dziecka, nazywany Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Z tej okazji w świetlicy szkolnej (21.11. 2016r) odbyło się spotkanie z przemyską poetką – Panią Marią Żemełko. Wzięli w nim udział uczniowie z klas: I c, II a i b oraz III c.

Pani Maria przedstawiła dzieciom swój wiersz O prawach dziecka. Na podstawie jego treści uczniowie omawiali poszczególne prawa. Uświadomili sobie, że:

  • Niezależnie od koloru skóry, wyznawanej wiary, stanu zdrowia, kultury czy statusu majątkowego – wszystkie dzieci mają jednakowe prawa i są jednakowo ważne!

  • Każde dziecko ma prawo do ochrony i pomocy!

  • Osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka mają na względzie jego dobro!

W części praktycznej zajęć uczestnicy wykonali rysunki do wybranego przez siebie prawa. Najczęściej ilustrowano prawo do zabawy, nauki i życia w szczęśliwej rodzinie. Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy egzemplarz wiersza z autografem autorki. Serdecznie dziękujemy Pani Marii za miłe spotkanie oraz poetyckie przybliżenie praw dziecka!