Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Reuse, Reduce, Recycle!Tematyka projektu związana jest z odpadami i recyklingiem.

Celem projektu jest promowanie dbałości o środowisko naturalne oraz nawiązywanie kontaktów uczniowskich. Dzięki społeczności eTwinning uczniowie będą mogli docenić wielokulturowe doświadczenia europejskie. W ramach tego projektu wykorzystano metodologię CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Na początku wymieniono informacje o szkołach i miastach. Następnie przeanalizowano sposoby recyklingu odpadów w krajach partnerskich, porównano i wspólne szukano nowych wspólnych rozwiązań.
W trakcie realizacji projektu zachęcano uczniów do wzajemnego poznawania się i nawiązywania przyjaźni. W ten sposób doskonalono umiejętności uczniów w zakresie komunikacji w języku angielskim. Wzmocniono umiejętności ICT uczestników. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat sposobów przetwarzania odpadów w krajach partnerskich i dokonywali porównań.