Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Dzień profilaktyki – warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców26. 10. 2016 r. w szkole zorganizowano Dzień profilaktyki – odbyły się warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców prowadzone przez trenera mentalnego ze specjalizacją z psychologii społecznej i komunikowania się, współpracującego z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.

 

Warsztaty w klasach III a i III e - „Siła emocji. Kiedy słowa ranią?” dotyczyły umiejętności rozwiązywania konfliktów w codzienności szkolnej i rówieśniczej oraz poznania skutków agresji słownej i sposobów radzenia sobie ze złością.

Warsztaty w klasach: IV a i IV d, V c i V d, VI c – „Co robić w trudnych sytuacjach? Postaw się agresji” miały na celuzapobieganie konfliktom, prezentowanie sposobów na ich rozwiązywanie, doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi - szczególnie w sytuacji stresowej, kształtowanie właściwej komunikacji w szkole i w domu, ukazanie sposobów na rozładowanie napięć.

Na warsztatach dla nauczycieli - „Komunikacja z uczniem i rodzicem. Praca z uczniem trudnym” omawiano przyczyny powstawania trudności wychowawczych oraz znaczenie komunikacji procesie wychowawczym.

Spotkanie dla rodziców – „Porozmawiajmy o emocjach. Skuteczna komunikacja z dzieckiem” obejmowało sposoby komunikowania się z dzieckiem stosującym agresję i zachowania opozycyjno - buntownicze, wpływ zachowania dorosłych na zachowanie dzieci, znaczenie komunikacji i zaspokojenia potrzeb w prawidłowych relacjach z dzieckiem oraz rolę pochwały i odkrycia przez rodzica mocnych stron ich dziecka. Rodzice mieli też możliwość indywidualnych konsultacji w sprawie problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci.