Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Rekrutacja do udziału w II mobilnościSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II mobilności w ramach projektu „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu" o numerze: 2016-1-PL01-KA 101-024484, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w okresie od 15.11.2016r. do 14.06.2018r. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej szkoły i u pani księgowej. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie lub wydrukować bezpośredni ze strony szkoły. Rekrutacja trwa od 7.06.2017 r. do 22.06.2017 r. -  ostateczny termin złożenia formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 21.06.2017 r.