Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Rekrutacja do udziału w I mobilnościSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I mobilności w ramach projektu „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu" o numerze: 2016-1-PL01-KA 101-024484, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w okresie od 15.11.2016r. do 14.06.2018r. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej szkoły i u pani księgowej. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie lub wydrukować bezpośredni ze strony szkoły. Rekrutacja trwa od 15.11.2016 r. do 30.11.2016 r. – ostateczny termin złożenia formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 29.11.2016 r.