Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Innowacja pedogogiczna "ABC programowania"W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto w klasach czwartych realizację  innowacji pedagogicznej „ABC programowania” .

Jej celem  jest między innymi :

  • poznanie technik algorytmicznych występujących we współczesnych językach programowania;
  • wspieranie procesu twórczego, relaksacja lub pobudzanie do aktywności umysłowej.

W klasie czwartej uczniowie dowiedzieli się, co to jest programowanie, algorytm, algorytm liniowy (lista kroków). Sprawdzeniem stopnia opanowania podstaw programowania, związanych z zastosowaniem prostych algorytmów,  była praca uczniów w środowisku Code Studio.

W wyniku realizacji programu innowacji w obszarze celów kształcenia i wychowania uczniowie:

  • zdobyli podstawowe wiadomości dotyczące programowania, algorytmu i algorytmu liniowego (listy kroków);
  • opanowali umiejętności w zakresie stosowania algorytmu liniowego.

W trakcie zajęć komputerowych uczniowie uczestniczyli w Godzinie Kodowania i Code Week.

Przez cały rok szkolny uczniowie klas 4, zainteresowani programowaniem, uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu Mistrzowie Kodowania. Na zajęciach dodatkowych uczniowie pracowali w środowisku Scratch. W celu sprawdzenia swoich umiejętności w programowaniu, uczniowie wspólnie z prowadzącym, przystąpili do projektu eTwinning  „Short Scratch Project".