Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego oraz historii „Język angielski jako narzędzie do pogłębiania wiedzy historycznej”Celem przygotowanej przeze mnie innowacji było pokazanie chętnym uczniom naszej szkoły, iż język angielski może być jednym ze sposobów wykorzystanych do pogłębiania ich wiedzy oraz pasji historycznej. Chciałam także pokazać, że język angielski nie musi być kojarzony z „nudnym przedmiotem szkolnym” ale można go wykorzystać w praktyce. Z doświadczenia wiem, że dzieci, a szczególnie chłopcy, chętnie używają znajomość języka obcego podczas grania w różne gry komputerowe. Pomyślałam: Więc skoro komputer to dlaczego nie historia?

W zajęciach wzięło udział łącznie dwunastu uczniów z klas: 5 d, 6 b oraz 6c. W związku z faktem, iż dzieci posiadały różny stopień zaawansowania języka angielskiego oraz nierówną wiedzę z historii, innowacja musiała być prowadzona tak, aby każde dziecko znalazło w niej cos interesującego oraz na swoim poziomie.

Podczas zajęć poruszaliśmy wiele tematów związanych z historią Polski, Europy i świata. Bardzo fajne było to, iż w głównej mierze, to dzieci biorące w niej udział proponowały interesujące ich tematy. Duża część zajęć odbyła się w pracowni komputerowej, gdzie oglądaliśmy krótkie materiały przegotowane przeze mnie oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez uczestników innowacji. W ramach innowacji odbyliśmy dwie ciekawe wycieczki. Pierwsza do Archiwum Państwowego w Przemyśl, podczas której dzieci miały możliwość odwiedzić miejsca i dotknąć dokumentów, niedostępnych la przeciętnej osoby. Drugą na Plac Straceń, dzisiejszy plac Inwalidów Wojennych, w celu uświadomienia im jak wiele jest wokół nas zapomnianych miejsc, którym należy się nasza pamięć i szacunek.

Pod koniec pierwszego semestru przygotowałam krótką ankietę ewaluacyjną dla dzieci w celu ulepszenia zajęć w drugim semestrze. Pod koniec drugiego semestru podobna ankieta trafiła także do rodziców, dając mi cenne wskazówki na przyszłość.

Ostatnim punktem w realizacji mojej innowacji było przygotowanie wystawy związanej z tematami i zagadnieniami poruszanymi podczas spotkań.

Celem przygotowanej przeze mnie innowacji było pokazanie chętnym uczniom naszej szkoły, iż język angielski może być jednym ze sposobów wykorzystanych do pogłębiania ich wiedzy oraz pasji historycznej. Chciałam także pokazać, że język angielski nie musi być kojarzony z „nudnym przedmiotem szkolnym” ale można go wykorzystać w praktyce. Z doświadczenia wiem, że dzieci, a szczególnie chłopcy, chętnie używają znajomość języka obcego podczas grania w różne gry komputerowe. Pomyślałam: Więc skoro komputer to dlaczego nie historia?

W zajęciach wzięło udział łącznie dwunastu uczniów z klas: 5 d, 6 b oraz 6c. W związku z faktem, iż dzieci posiadały różny stopień zaawansowania języka angielskiego oraz nierówną wiedzę z historii, innowacja musiała być prowadzona tak, aby każde dziecko znalazło w niej cos interesującego oraz na swoim poziomie.

Podczas zajęć poruszaliśmy wiele tematów związanych z historią Polski, Europy i świata. Bardzo fajne było to, iż w głównej mierze, to dzieci biorące w niej udział proponowały interesujące ich tematy. Duża część zajęć odbyła się w pracowni komputerowej, gdzie oglądaliśmy krótkie materiały przegotowane przeze mnie oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez uczestników innowacji. W ramach innowacji odbyliśmy dwie ciekawe wycieczki. Pierwsza do Archiwum Państwowego w Przemyśl, podczas której dzieci miały możliwość odwiedzić miejsca i dotknąć dokumentów, niedostępnych la przeciętnej osoby. Drugą na Plac Straceń, dzisiejszy plac Inwalidów Wojennych, w celu uświadomienia im jak wiele jest wokół nas zapomnianych miejsc, którym należy się nasza pamięć i szacunek.

Pod koniec pierwszego semestru przygotowałam krótką ankietę ewaluacyjną dla dzieci w celu ulepszenia zajęć w drugim semestrze. Pod koniec drugiego semestru podobna ankieta trafiła także do rodziców, dając mi cenne wskazówki na przyszłość.

Ostatnim punktem w realizacji mojej innowacji było przygotowanie wystawy związanej z tematami i zagadnieniami poruszanymi podczas spotkań.