Konkurs plastyczny „Śladami słów ks. Jana Twardowskiego”
Dnia 9.04.2010r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Śladami Słów Ks. Jana Twardowskiego”. Konkurs zorganizowano w związku ze zbliżającą się uroczystością nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu imienia ks. Jana Twardowskiego. Nagrody i wyróżnienia w kategorii I wręczono uczniom dn.13.04, zaś w kategorii II – 15.04.2010r. 
Celem konkursu było:
	• poznanie utworów ks. Jana Twardowskiego,
	• rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych u dzieci i młodzieży,
	• kształcenie umiejętności wyrażania myśli i przeżyć za pomocą środków plastycznych,
	• budzenie chęci do poszukiwania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
	• rozwijanie wyobraźni.
W konkursie wzięli udział uczniowie SP nr 4 w Przemyślu, natomiast prace ocenione zostały w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I -  klasy I –III, kategoria II - klasy IV – VI.
Spośród 207 złożonych prac, jury w składzie mgr Jadwiga Ciepiela (wicedyrektor), mgr Barbara Dec (plastyk) i mgr Marta Oleszek (kierownik świetlicy) nagrodziło aż 47 (w kategorii I - 21, zaś w kategorii II – 26 prac).

Za zaangażowanie oraz udział w konkursie wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom serdecznie dziękujemy!!!

Organizatorzy: 
mgr Marta Oleszek, 
mgr Małgorzata Brzostowska, 
mgr Iwona Zając.


Lista osób nagrodzonych oraz wyróżnionych:

Kategoria I:
Joanna Wujec, kl. IId, O kubku, I miejsce z wyróżnieniem,
Patrycja Jamróz, kl. Ic, O chłopcu na pustyni, I miejsce,
Julia Płocica, kl. IIa, Prawa i lewa, II miejsce,
Julia Warecka, kl. IIc, Arka, III miejsce,
Aleksandra Kawecka, kl. IIb, W klasie, III miejsce,
Wyróżnienia:
Michał Ekiert, kl. IIId, Czego boi się diabeł,
Kornelia Fedoryszak, kl. IIIb, Czego boi się diabeł,
Magdalena Feduniewicz, kl. IIId,Miłość za nic,
Marcin Skowronek, kl. IIa,
Jakub Wilczak, kl. IIIb,Tylko o sobie,
Justyna Wojdyło, kl. IIa, Aniele mój,
Justyna Zagulak, kl. IIIc,
Zając Filip, kl. IIa,O Aniołach,
Julia Jodłowska, kl. IIId, Aniele Boży,
Justyna Kowalik, kl. IIa, O Aniołach,
Konrad Kwaśny, kl. IIc, Arka,
Wiktoria Miry, kl. Ic, Arka,
Hubert Palmowski, kl. IIc, O lasach,
Jan Krakowiak, kl. Ic, Patyki i patyczki,
Wiktoria Gaweł, kl. Ic, Patyki i patyczki;

Kategoria II:
Kamila Dec, kl. VIa, Uświęcenie, I miejsce z wyróżnieniem,
Marcin Kozak, kl. Vb, W maju, I miejsce,
Dominika Łazor, kl. Vc, Nadstaw policzek, II miejsce,
Natalia Lechowicz, kl. VI b, O pomaganiu, II miejsce,
Justyna Kurasiewicz, kl. Vc, Nadstaw policzek, III miejsce,
Adrian Blama, kl. IVa, Król, III miejsce,
Hubert Gross, kl. VId, O przeprowadzkach Pana Jezusa, III miejsce,
Wyróżnienia:
Konrad Sarzyński, kl. Vc, Nadstaw policzek,
Dominika Czapska, kl. Vc, Nadstaw policzek,
Rafał Kaczmarski, kl. Vc, Nadstaw policzek,
Agnieszka Lorynowicz, kl. Vc, Nadstaw policzek,
Joanna Burchała, kl. IVb, Jak Go poznać,
Dominika Cypara, kl. IVb, Jak Go poznać,
Michał Kłyż, kl. IVb, Jak Go poznać,
Klaudia Skowronek, kl. Vb, W maju,
Dawida Hawajska, kl. IVc, Damy i książęta,
Laura Tong, kl. IVc, Damy i książęta,
Karolina Kłyż, kl. VIa, Uświęcenie,
Justyna Koralewicz, kl. VIc, Co wiesz o swojej rodzinie?,
Jacek Blama, kl. VIc, Co wiesz o swojej rodzinie?,
Angelika Surowiec, kl. VIa, Uświęcenie,
Agnieszka Hemerling, kl. VIb, O pomaganiu,
Karolina Zariczna, kl. VId, O przeprowadzkach Pana Jezusa,
Zuzanna Tulej, kl. VId, O przeprowadzkach Pana Jezusa,
Patrycja Dudziak, kl. Va, Pamiętnik,
Małgorzata Osetek, kl. Va, Pamiętnik,
Milena Mazur, kl. IIIa, Zakochani.

Iwona Zając