Konkurs: „W świecie opowiadań ks. J. Twardowskiego”
6 maja w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla kl I - III pt. " W świecie opowiadań ks. Jana Twardowskiego " . Celem konkursu było przybliżenie sylwetki ks. J. Twardowskiego jako patrona szkoły, popularyzacja jego twórczości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i korzystania z Internetu. Uczestników obowiązywała znajomość wybranych opowiadań z książki " Nowe patyki i patyczki" ks. J. Twardowskiego oraz prezentacji multimedialnej "Patron".
Do konkursu przystąpiło 25 osób. Zwycięzcami zostali :
Wiktoria Górniak z kl IIIc - I miejsce
Patryk Kania kl IIc i Karol Laska kl IIIa - II miejsce
Joanna Wujec kl Id i Justyna Zagulak kl IIc - III miejsce
Wyróżnienia : Martyna Feduń kl IIIc , Vanessa Wieliczko kl IIIa, Gabriela Biernat kl IIIb.
Laureaci otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek.

Małgorzata Sochacka, Krystyna Kołacz