Konkurs poetycki „Wiersz dla księdza Jana”
Konkurs poetycki pt. „ Wiersz dla ks. Jana” został zainicjowany przez panią Jadwigę Ciepielę. Jego organizacją zajęły się panie Małgorzata Sochacka i Krystyna Kołacz.
Celem konkursu było:
• Budzenie zainteresowań postacią księdza Jana Twardowskiego,
• Inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej- kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
• Odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości prezentowania własnych tekstów,
• Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas: I-VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu. Uczestnicy zostali zobowiązani do napisania własnego tekstu poetyckiego dotyczącego postaci księdza Jana. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców dla wszystkich uczestników nastąpiło w dniu 30.03.2010 roku. Zwycięski wiersz Anny Pilip zostanie zaprezentowany w trakcie uroczystości nadania imienia szkole.
Jadwiga Ciepiela


Poezja uczniów SP4: