Nagranie audycji do Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA”. „ …Biedroneczko leć do nieba”.
Ks. Jan Twardowski został wybrany patronem szkoły nr 4 w Przemyślu. Jedną z form promocji naszej szkoły i twórczości poety było nagranie audycji do katolickiego radia „Fara”, które z tej okazji przedstawiły dzieci klas I, z grupy uczestniczącej w zajęciach dodatkowych z religii, prowadzonych przez s. Mariolę Benkowską. Mali artyści nagrali krótki montaż słowno – muzyczny na temat biografii i poezji ks. Jana Twardowskiego. Występ dzieci został poprzedzony nagraniem słowa pani dyrektor Jadwigi Ciepieli, która w bardzo piękny i przystępny sposób omówiła zadania szkoły, związane z uroczystością nadania imienia poety. Podkreśliła przesłanie piękna i dobra w twórczości ks. Jana Twardowskiego. Dzieci w nagraniu zaakcentowały problem szacunku do przyrody, przesłanie miłości bliźniego i opiekę Aniołów Stróżów w wierszach :„Zwierzęta i święci”, „ Jak siebie samego”, „Aniele stróżu góralski”, „Aniele Boży”.

Poeta zawsze powtarzał, że świat dzieci jest mu bardzo bliski, sam miał szczęśliwe dzieciństwo, jako ksiądz rozpoczął prace z dziećmi niepełnosprawnymi. Jego wiersze są pełne prostoty, humoru, mówią o problemach dziecięcych, nie są jednak dziecinne. Dlatego potrzebna jest interpretacja i pomoc nauczycieli. Audycję nagrała siostra Karolina Matejczyk, pracująca w studiu Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej “Radio FARA”. Wszyscy mogli jej wysłuchać dnia 20.03.2010r. o godz. 12,30 w radioodbiornikach lub przez Internet na stronie: www. radiofara.pl
s. Mariola Benkowska