WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

Wiersz dla księdza Jana”

pod honorowym patronatem arcybiskupa Józefa Michalika.

21 maja 2013r. został rozstrzygnięty II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wiersz dla księdza Jana”. Szkolna Komisja Konkursowa dokonała oceny wierszy biorących udział w konkursie w dwóch kategoriach i przyznała:
- klasy I-III:
1 miejsce – Marii Bodzioch z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
2 miejsce – Annie Piekarskiej ze Szkoły Podstawowa nr 4 w Przemyślu
3 miejsce - Karolinie Gawron ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
wyróżnienie –Mateuszowi Barcikowi ze Szkoły Podstawowej w Olszowicach

- klasy IV-VI:
1 miejsce – Magdalenie Krętowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku
2 miejsce – Joannie Wujec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu
3 miejsce – Wojciechowi Musiak ze Szkoły Podstawowej w Turośli
wyróżnienie – Mai Andrzejewskiej ze Szkoły Podstawowej w Racimierzu
wyróżnienie – Jakubowi Oseskowi ze Szkoły Podstawowej w Przyłękach .

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Nagrody w konkrsie zostały ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.