Konkurs czytelniczy

24 maja 2013r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas II-III pt. "W świecie opowiadań ks. Jana Twardowskiego". Celem konkursu  było przybliżenie sylwetki ks. J.Twardowskiego  jako patrona SP4, popularyzacja jego twórczości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i korzystania z Internetu. Uczestników obowiązywała znajomość wybranych opowiadań z książki "Nowe patyki i patyczki" ks. J.Twardowskiego oraz prezentacji multimedialnej  "Patron". Do konkursu przystąpiło 25 osób.

Zwycięzcami zostali:
Hanna Kalandyk kl.IIb - I miejsce
Bernadetta Mik kl.IIb - II miejsce
Wiktoria Szumełda kl.IIIb i Kornelia Gilarska kl.IIIe - III miejsce

Wyróżnienia:
Martyna Hajduk kl.IIa
Anna Gdula kl.IIIe

W dniu 29 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Wicedyrektor szkoły Pani Jadwiga Ciepiela wręczyła laureatom nagrody, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy.


Krystyna Kołacz, Małgorzata Sochacka