Ogólnopolski konkurs poetycki „Wiersz dla księdza Jana”

W naszej szkle w miesiącu maju odbył się I Ogólnopolski konkurs poetycki „Wiersz dla księdza Jana” pod honorowym patronatem arcybiskupa Józefa Michalika. Idea konkursu zrodziła się w dwa lata temu, kiedy szkoła otrzymywała imię ks. Jana Twardowskiego. Pomysłodawczynią była pani wicedyrektor – Jadwiga Ciepiela. Przez dwie edycje był to konkurs szkolny. W tym roku postanowiono poszerzyć zasięg i zaprosić do udziału inne szkoły, a także zwrócono się z prośbą o honorowy patronat do arcybiskupa J. Michalika.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych noszących imię księdza Jana Twardowskiego, w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV- VI. Rozesłano zaproszenia do 122 szkół w całej Polsce. Na zaproszenie odpowiedziały 23 szkoły od Szczecina, przez Białystok, Mysłowice aż do miejscowości leżących niedaleko Przemyśla.

Komisja konkursowa dokonała oceny 19 wierszy w kategorii klas starszych i 15 wierszy w kategorii klas młodszych i przyznała:
- klasy I-III:
1 miejsce – Adrianie Bobkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Barłominie
2 miejsce – Kacprowi Olchowemu ze Szkoły Podstawowa nr 4 w Przemyślu
3 miejsce – Natalii Ciszewskiej z Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach
wyróżnienie – Arkadiuszowi Mika ze Szkoły Podstawowej w Olszowicach
wyróżnienie – Karolinie Gawron ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
- klasy IV-VI:
1 miejsce – Patrycji Gmaj z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu
2 miejsce – Zuzannie Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie
3 miejsce – Aleksandrze Czarnieckiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku
wyróżnienie – Julii Rudeckiej ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mysłowicach
wyróżnienie – Justynie Ochońskiej ze Szkoły Podstawowej w Olszowicach

Konkurs zakończył się 1 czerwca 2012r. uroczystym rozdaniem nagród przybyłym laureatom. Tym, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie ze względu na odległość nagrody wysłano pocztą. Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi Kacprowi Olchowemu z klasy 3d, który zajął 2 miejsce w kategorii klas młodszych. W części artystycznej wystąpili uczniowie naszej szkoły prezentując program oparty na twórczości ks. Jana Twardowskiego.
Należy mieć nadzieję, że następne edycje konkursu będą równie udane.


Dorota Hirszberg