Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/202224 czerwca br. o godzinie 8.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor pożegnała uczniów klas ósmych, życząc im sukcesów w szkole ponadpodstawowej.
Pożegnanie najstarszych klas w szkole było również okazją do podsumowania minionego roku szkolnego, który był czasem ciężkiej pracy i wielu radości z odniesionych sukcesów.  W trakcie trwania uroczystości Pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, statuetki Uczeń Roku i Sportowiec Roku, a także listy gratulacyjne rodzicom uczniów.  Uczniowie ze wspaniałymi wynikami w nauce otrzymali stypendia naukowe, a za znaczące osiągnięcia sportowe przyznano stypendium sportowe.
Pani Dyrektor podziękowała także uczniom za ich pracę i aktywność, rodzicom - za wspieranie dzieci i szkoły, a także wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły za ich bieżącą i systematyczną pracę na rzecz dzieci.
Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Monika Budny - wręczyła statuetki Rady Rodziców uczniom, którzy wyróżnili się na polu artystycznym, sportowym i naukowym. W imieniu wszystkich uczniów uczennice klasy 8b wyraziły wdzięczność za wszystkie lata spędzone w murach naszej szkoły.
Uroczystość zakończenia roku była pięknym czasem podsumowań, okazją do wspomnień, podziękowań i życzeń.
Życzymy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły udanych i bezpiecznych wakacji.

 

Wychowawcy klas ósmych.