Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Wycieczka klasy 1bWycieczka klasy 1b29 września 2021 r. klasa 1 b wyjechała na wycieczkę do Woli Krzywieckiej i Średniej koło Krzywczy. Podczas podróży dzieci podziwiały okolice Przemyśla i zmiany zachodzace jesienią w przyrodzie. Po lesie oprowadzał uczniów leśniczy, dzięki czemu wszyscy mieli okazję zobaczyć różne dary lasu. Dzieci chętnie słuchały opowieści o roślinach i grzybach, spacerowały po lesie, oglądały żerowisko bobrów i zobaczyły ambonę myśliwską. Pomagały też w zaopatrzeniu paśnika i lizawek dla zwierząt. Cała wyprawa zakończyła się współną zabawą i pieczeniem kiełbasek oraz kukurydzy.

Anna Czerska