Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

ŻEGNAMY LATO! I CO WY NA TO?Korzystając z wyśmienitej pogody uczniowie klasy 2c pożegnali lato w Parku Zamkowy im. Mariana Strońskiego. Głównym celem wycieczki było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz integracja zespołu dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu, nauki i rekreacji.

Podążając alejkami parku dzieci miały możliwość utrwalenia nazw drzew i krzewów, zebrania ciekawych okazów przyrodniczych oraz utrwalenia znajomości zasad zachowania się w parku. Nie zabrakło również relaksu na placach zabaw, gdzie każdy mógł do woli wspinać się, huśtać, bujać a nawet wyruszyć lokomotywą jak w wierszu Juliana Tuwima.

Z pewnością powtórzymy kiedyś taką wyprawę kiedy rozgości się na dobre Pani Jesień.

Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie. Słoneczna pogoda sprawiła, że nasz piękny Park w tym dniu tętnił życiem!

Dorota Mykita