Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Spotkania uczniów kl. IV – VI z funkcjonariuszem Policji13.10.2016 r. w szkole zorganizowano spotkania uczniów klas starszych z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu z Wydziału ds. Nieletnich - Małgorzatą Czechowską. Celem spotkań była edukacja nt. bezpieczeństwa i przewidywania skutków niewłaściwego zachowania.

Tematyka spotkań:

Klasy IV – Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w Internecie

Klasy V – Cyberprzemoc i jej konsekwencje

Klasy VI – Odpowiedzialność prawna nieletnich

Uczniowie z uwagą słuchali wyjaśnień i porad. Pani Czechowska po każdym ze spotkań odpowiadała też na indywidualne pytania dzieci.