Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Dzień Liczby Pi„Podziwu godna liczba Pi”, będąca również tematem wiersza Wisławy Szymborskiej, ma promować matematykę i nauki ścisłe dokładnie 14 marca, co zgodnie z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) odpowiada wartości liczby π. I my zakochani w matematyce i liczbie π uczciliśmy jej dzień.

Iwona Kociańska