Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZEW piątek, 16 września, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 29. Akcji Sprzątania Świata „Wszystkie Dzieci Nasze Są”. Klasy bardzo chętnie zaangażowały się uprzątnięcie terenu szkoły i okolic. Przy okazji wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat wielkiej potrzeby segregowania śmieci. Bardzo się cieszymy, że w ten sposób spędzony czas był nie tylko miły i zdrowy ale przede wszystkim pożyteczny. Mamy nadzieję, że tego typu akcje nie tylko utrwalają praktyczne wiadomości, ale dzieci, przynosząc dobre praktyki ze szkoły, zarażają nimi rodziców i najbliższe otoczenie.

Pozdrawiamy

Opiekunki SU