Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Program DSD   W naszej szkole realizowany jest program nauki języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w wymiarze DSD I (2+3+3+5+5); w cyklu czteroletnim łącznie 18 godzin.
   Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym  oraz zdobyciem certyfikatu językowego DSD I, odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych, pomaga w ubieganiu się o przyjęcie na studia w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Możliwa jest też kontynuacja nauki w  II Liceum Ogólnokształcącym zdawanie egzaminu DSD II.

   W ramach nauki języka niemieckiego uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych nie tylko w bezpłatnych, urozmaiconych zajęciach szkolnych, lecz również poprzez wyjazdy oraz konkursy.
Marta Rykowska