Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Świątecznie na lekcjach języka angielskiego – Co kraj, to obyczaj



Na lekcjach języka angielskiego w okresie przedświątecznym uczniowie zapoznawali się ze świątecznymi tradycjami krajów anglojęzycznych. Poznawali zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem oraz Nowym Rokiem. Śpiewali kolędy i piosenki angielskie. Wskazywali różnice i podobieństwa w sposobie obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Część uczniów dodatkowo wykonała prace plastyczne, lapbooki i projekty związane
z tematyką świąteczną.

Celem tych lekcji było: poszerzenie wiedzy uczniów na temat anglojęzycznego obszaru językowego, porównanie kultury polskiej i angielskiej na przykładzie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur. Dzięki tym zajęciom, uczniowie mogli zrozumieć, że nie można krytykować jednej kultury, tylko dlatego, że ta w której zostali wychowani jest inna.

Boże Narodzenie, to święto radosne, ale też skłaniające do refleksji - choć nie w każdym domu dzieli się opłatkiem i nie na wszystkie stoły trafia karp, znaczenie tych dni, ponad podziałami, pozostaje jednakie. 

Barbara Gradowska-Stępień