Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Pasowanie na ucznia klasy I a„ Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły ……………….” .Na to przyrzeczenie  dzieci z klasy I „ A’ z niecierpliwością czekały do dnia 28 października 2020 roku.

W  tym  dniu  wszyscy  przyszli  do  szkoły  ubrani w odświętne szkolne stroje. Na tę uroczystość uczniowie przygotowali śpiew piosenki  i  recytację wiersza. Z  tej  okazji  p. wicedyrektor  J. Ciepiela   skierowała do  dzieci  kilka  słów,  a następnie przystąpiła do pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły.

Na  pamiątkę  pasowania  dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy, zakładki do książki oraz słodycze.

Na zakończenie tej uroczystości zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia.