Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Pasowanie na ucznia klasy 1c„Jestem uczniem wie każdy z Was” to słowa piosenki, którą dzieci śpiewały podczas Pasowania na ucznia w dniu 8.10.2020r. W trakcie uroczystości kandydaci na uczniów musieli wykonać pięć zadań, które oceniała pani wicedyrektor Jadwiga Ciepiela pokazując „lizaki z buźkami”. Każde zadanie zostało ocenione samymi uśmiechami co oznaczało, że kandydaci mogą zostać uczniami.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego przyrzeczenia, a następnie pani dyrektor dokonała uroczystego aktu Pasowanie na UczniówSzkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły.Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i ołówków. Następnie uczniowie podziękowali pani dyrektor i podarowali„swoje serce  - z piernika”.

Te  ważne chwile związane ze szkołą utkwią na długo w pamięci. Na pewno Uczniowie będą starali się „swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom”. 

Dorota Mykita