Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Konkurs "English Master"28 lutego uczniowie klas 3 naszej szkoły brali udział w szkolnym konkursie z języka angielskiego "English Master" zorganizowanym przez p. Katarzynę Aftanas. Zadania konkursowe obejmowały takie aspekty znajomości języka angielskiego jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, funkcje językowe czy umiejętność tworzenia wypowiedzi. Każdą klasę reprezentowali uczniowie wybrani przez nauczycieli w eliminacjach klasowych. Najlepszy z tego grona okazał się Gabriel Rodzeń. Drugie miejsce zajęła Zofia Jędruch, a trzecie Zuzanna Czernecka - wszyscy z klasy 3b. Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w konkursie międzyszkolnym w SP nr 5, zajmując wysokie miejsca. 

Składam serdeczne podziękowania p. Franciszkowi Aftanasowi, właścicielowi Firmy Budowlanej Complex,  za ufundowanie nagród w konkursie szkolnym na łączną kwotę 800zl.
 
Katarzyna Aftanas