Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Spotkania edukacyjno – profilaktyczne z funkcjonariuszami Straży MiejskiejW dniach 22 - 23 listopada 2016 r. w naszej szkole gościliśmy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu. Funkcjonariusze spotkali się z uczniami wszystkich klas I – IV, przypominając dzieciom zasady bezpiecznego zachowania w szkole, na ulicy, na podwórkach i placach zabaw oraz zasady bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom, które z zachowań są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla nich samych oraz dla innych.

Przypomniano telefony alarmowe i omówiono sytuacje, w których należy z nich korzystać.

Uczniowie klas I poznawali zadania Straży Miejskiej i numer alarmowy 986.

Specjalne zajęcia odbyły się w świetlicy szkolnej. Funkcjonariusz SM omawiał z dziećmi zasady ostrożności podczas zabaw i sportów zimowych oraz zasady bezpieczeństwa nad rzeką San w porze zimowej, a także wyjaśniał, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Dzieci otrzymały naklejki z numerem telefonu do Straży Miejskiej w Przemyślu.