Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Rada Rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
w roku szkolnym 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA – Anna Kozłowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Barbara Wołk

SKARBNIK – Małgorzata Więckowska

SEKRETARZ – Teresa Bereś

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

Monika Hajduk

Teresa Bereś

Barbara Gierczak

Aneta Kostecka - Gierczak

Monika Budy

Sylwia Karaś

 


Harmonogram spotkań  Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 • 18.10.2017 r. godzina 16.00 spotkanie Prezydium Rady
 • 8.11.2017 r. godzina 16.00 spotkanie Rady Rodziców
 • 24.01.2018 r. godzina 16.00 spotkanie Prezydium Rady
 • 21.03.2018 r.godzina 16.00 spotkanie Rady Rodziców
 • 9.05.2018r. godzina 16.00 spotkanie Prezydium Rady

Spotkania odbywają się  w auli szkolnej SP nr 4 Przemyślu.

Wszystkich RODZICÓW, którzy chcieliby spotkać się z przedstawicielami RADY RODZICÓW serdecznie ZAPRASZAMY!

 


 RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Rada działa na podstawie ustawy z dnia 14grudnia2016 r.
 • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
 • z późn. zm.), statutu szkoły i  regulaminu.
 • Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole. Każda klasa ma swojego reprezentanta w Radzie Rodziców. Kadencja członków trwa jeden rok.
 • Celem działalności Rady Rodziców jest między innymi:  podejmowanie działań zmierzających do wspierania działalności szkoły, gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.
 • Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu  są ustalane corocznie w preliminarzu budżetowym.
 • Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rodzice uczniów.

 

DRODZY RODZICE!

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi tylko 3 złote za miesiąc* (15 złotych na półrocze, 30 złotych za cały rok, płaci się tylko za jedno dziecko). Powyższą kwotę można wpłacać przedstawicielom  Rady Rodziców, lub  bezpośrednio na konto:

62 8642 1155 2015 1503 6795 0001

* Kwota ta stanowi minimum na jakie od Państwa liczymy. Jeżeli ktokolwiek z Rodziców chciałby ofiarować większą kwotę będziemy bardzo wdzięczni.

 

UWAGA!

      Składki na Radę Rodziców są dobrowolne. Działanie Rady bez wpłat z poszczególnych klas jest jednak niemożliwe.Razem z naszymi dziećmi jesteśmy członkami społeczności szkolnej i na jej rzecz działamy. Uczestniczymy w życiu szkoły na co dzień i od święta. Współtworzymy jej wizerunek w środowisku. Działalność Rady Rodziców jest możliwa głownie dzięki wspólnemu wsparciu finansowemu.Zebrane fundusze w całości wracają do uczniów!!! To dzięki Państwa ofiarności udało nam się m.in. wyremontować szatnie naszych dzieci, zakupić nowe drzwi do klas, zakupić pojemniki na papier do łazienek szkolnych, wyremontować bibliotekę szkolną oraz ufundować statuetki za wybitne osiągnięcia na zakończenie roku szkolnego.

             W bieżącym roku szkolnym nieliczna część Rodziców składki już wpłaciła i dzięki nim będziemy mogli  realizować niektóreprzedsięwzięcia. Aby jednak  wydatki kontynuować, potrzebne są dalsze wpłaty. Brak składek może spowodować stagnację w naszej społecznej działalności oraz konieczność ograniczenia wydatków. 

       Liczymy, że rozumiejąc idee i cele działalności Rady Rodziców w jak najszybszym terminie dokonacie Państwo proponowanej wpłaty na Radę Rodziców.Prosimy o jak największą mobilizację. Dzięki temu będziemy mogli przygotować plan wydatków na obecny rok szkolny, którym z pewnością i przyjemnością się z Państwem podzielimy.

 

RADA RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu