Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
w roku szkolnym 2018/2019

 

 PRZEWODNICZĄCA –Anna Kozłowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Barbara Gierczak

SKARBNIK-Małgorzata Więckowska

SEKRETARZ –Teresa Bereś

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

Barbara Wołk

Grzegorz Wawrzynów

KOMISJA REWIZYJNA

Magda Majewska

Małgorzata Partyka

Katarzyna Jóźwik

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

  • Rada działa na podstawie ustawy z dnia 14grudnia2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59z późn. zm.), statutu szkoły i  regulaminu.
  • Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole. Każda klasa ma swojego reprezentanta w Radzie Rodziców. Kadencja członków trwa jeden rok.
  • Celem działalności Rady Rodziców jest między innymi:  podejmowanie działań zmierzających do wspierania działalności szkoły, gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.
  • Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu  są ustalane corocznie w preliminarzu budżetowym.
  • Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rodzice uczniów

 

 

DRODZY RODZICE!

 

W roku szkolnym 2018/2019 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi tylko 2 złote za miesiąc* (10 złotych na półrocze, 20 złotych za cały rok, płaci się tylko za jedno dziecko)

Powyższą kwotę można wpłacać przedstawicielom  Rady Rodziców lub  bezpośrednio na konto

62 8642 1155 2015 1503 6795 0001