Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Kadra

Dyrektor szkoły

Dorota Kotuła

Wicedyrektor

Jadwiga Ciepiela
Edyta Drozd

Pedagog

Elżbieta Matusz
Wiesława Steblińska

Psycholog

Marta Wiarska

Kierownik świetlicy

Marta Oleszek

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Czerska
Renata Fedewicz
Dorota Hirszberg
Beata Jucha
Agnieszka Michalska
Dorota Mykita
Lucyna Nowak
Anna Siwy
Monika Szewczyk
Mariola Szpindor

Religia

ks. Mariusz Bąk
s. Małgorzata Bołoz
s. Elżbieta Piechowska
s. Agata Piskorz

Język polski

Małgorzata Fil
Urszula Jurczyszyn - Baran
Beata Policht
Agnieszka Szurdak
Barbara Warchał

Język angielski

Katarzyna Aftanas
Izabela Buczyjan
Barbara Gradowska - Stępień
Marta Krupińska
Jacek Macina
Magorzata Partyka
Anna Stachyra

Język niemiecki

Jolanta Wojtowicz

Historia

Tomasz Kuźmiek
Bogusław Jakubiec

Chemia

Edyta Pęckowska

Fizyka

Anna Pękalska

Geografia

Barbara Trzyna

Matematyka

Beata Czapska
Iwona Kociańska
Zofia Kijowska
Małgorzata Walter

Przyroda

Anna Wawrzynów
Sylwia Zakrzewska

Plastyka

Barbara Giżycka - Dec
Kazimierz Ams

Muzyka

Piotr Szelążek

Zajęcia techniczne

Barbara Giżycka - Dec

Zajęcia komputerowe

Jadwiga Ciepiela
Anna Kwaśnik
Marcin Zwonarz

Wychowanie fizyczne

Iwona Dziedzicka
Piotr Dobosiewicz
Elżbieta Niegowska - Śliwiak
Wojciech Śliwiak
Maria Sugier
Tomasz Szymański
Ewa Tulej
Bożena Warzybok

Biblioteka

Krystyna Kołacz
Małgorzata Sochacka

Świetlica

Jolanta Błażej-Stawarz
Małgorzata Brzostowska
Paweł Hayder
Bogusława Kuciel
Monika Kocuj
Marzena Lenik
Ewa Mazur
Beata Mytnik - Chodorowska
Grażyna Węgrzyniak