Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

„Lekcja historii inaczej…”

2 października 2018 roku klasy VIIIa i IIIb gimnazjum uczciły pamięć przemyskiego bohatera – Ryszarda Siwca, zapalając znicze przy tablicy pamiątkowej. Słowa, które na niej widnieją, brzmią „ Prawda ponad wszystko”  i powinny być inspiracją dla młodych ludzi, kształtujących swoją tożsamość osobistą. Ta krótka lekcja historii, pod opieką pani A.Szurdak i pani B.Trzyny, była elementem wychowania patriotycznego i kształtowania wśród młodzieży lokalnego patriotyzmu.