Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Jesienne spotkania z kulturą…Podopieczni świetlicy naszej szkoły często uczestniczą w wydarzeniach dotyczących różnych obszarów kultury. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się teatr, muzyka i sztuki plastyczne.  

W czerwcu  ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas III i IV c, uczestniczyli w Wojewódzkim  Konkursie  Plastycznym M jak Moniuszko, którego tematem przewodnim była twórczość Stanisława Moniuszki. Konkurs zorganizowany  przez Centrum Kulturalne w Przemyślu objęty został patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu  2019 rokiem Stanisława Moniuszki (200. rocznica urodzin).

12 września odbył się wernisaż prac plastycznych oraz uroczyste podsumowanie konkursu, podczas którego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od organizatora. Na to wydarzenie zostały zaproszone uczennice reprezentujące świetlicę szkolną: Maria Głuszko (praca w kategorii: plakat) i Milena Mazur (praca w kategorii: ilustracja do utworu). Prace dziewczynek zakwalifikowały się na wystawę pokonkursową oraz znalazły się w pamiątkowej broszurze. Gratulujemy!

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy udział w projekcie BWA w Przemyślu – Spotkania ze sztuką - dzieci w galerii. Uczestnicy warsztatów, uczniowie klasyII c mieli przyjemność jako pierwsi, zobaczyć wystawęObrazy i rysunki  Ryszarda  Kalamarza, znakomitego malarza i portrecisty, pochodzącego z Przemyśla. Podczas wizyty w Galerii Sztuki Współczesnej dzieci spotkały autora wystawy,  miały możliwość rozmowy z malarzem podczas podziwiania obrazów. Był też czas na wspólną fotografię i autografy. Dziękujemy za spotkanie!

 

Małgorzata Brzostowska