Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Szeryf Praw Dziecka – projekt w ramach programu Szkoła z Prawami Dziecka UNICEFW 2019 roku przypada 30-sta rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Rolą dorosłych jest dbanie o to, by prawa dzieci były w każdej sytuacji respektowane. Potrzebna  jest również edukacja najmłodszych i podkreślanie ogromnego znaczenia tego dokumentu. Nasi podopieczni wielokrotnie brali udział w zajęciach poświęconym prawom dziecka. Prawa były przywoływane za pomocą wierszy, tekstów literackich, piosenek,  zgromadzonych książek i albumów i filmów edukacyjnych.

Podczas zajęć świetlicowych w dniach 6 i 7 czerwca 2019r uczniowie kl. III b wzięli udział w projekcie Szeryf Praw Dziecka w ramach programu Szkoła z Prawami Dziecka UNICEF. Projekt skierowany jest do placówek edukacyjnych każdego szczebla, a jego  najważniejsze cele to:

  • zapoznanie dzieci i  uświadomienie im znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu;
  • uświadomienie, że każde dziecko ma prawo do uczestniczenia w życiu lokalnym swojej społeczności, jako pełnoprawny obywatel;  
  •  możliwość obserwowania swojej społeczności,  samodzielnego oceniania działań podejmowanych na rzecz najmłodszych;
  • docenienie starań osób zaangażowanych w propagowanie i respektowanie praw dzieci w różnych aspektach życia.

Uczestnicy zajęć poznali m.in. znaczenie osób dorosłych i ich zaangażowanie w troskę o prawa dzieci. Podczas burzy mózgów podawali przykłady cech i zachowań, które wyróżniłyby  postawy godne strażnika praw dziecka. Według  uczniów to taka osoba, która m. in. zawsze ma dla nas czas i w nas wierzy, dba o nasze bezpieczeństwo, zabiera nas w ciekawe miejsca. Wszystkie cechy zostały wypisane i przyklejone w formie plakatu.

Następnie uczestnicy  zaproponowali własne kandydatury dorosłych, którzy ich zdaniem, w wyjątkowy sposób dbają o interesy dzieci oraz angażują się w działania dla nich. Padło  7 propozycji. Dzieci, które wskazały te same osoby, stworzyły ich elektorat wyborczy. Zaprezentowały swoich kandydatów i przedstawiły uzasadnienie własnego wyboru. Wszyscy z powagą oraz szacunkiem dla przedmówców, respektując  kolejności wypowiedzi uczestniczyli w mini debacie. Po chwili zastanowienia uczniowie przystąpili do głosowania według wcześniej ustalonej zasady, że każdy ma prawo oddać jeden głos na jednego kandydata. Następnie specjalnie powołana komisja przeliczyła głosy, a jej przewodniczący ogłosił wyniki. Nominację na Szeryfa Praw Dziecka otrzymały:

  1. p. Anna Siwy – wychowawca kl. III b; 
  2. p. Anna Kapłon – mama- członek trójki klasowej;
  3. p. Małgorzata Brzostowska – wychowawca świetlicy.

Wybrane osoby zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami podczas imprezy z okazji zakończenia I etapu edukacyjnego uczniów kl. III b.

 

M. Brzostowka