Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

PROJEKT EDUKACYJNY - LUBIĘ MOJE MIASTO„Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i języka, a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej"

   Kazimierz Kossak Główczewski

 

Poznaliśmy swoje miasto, jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, znajomość historii naszego miasta, a także o wiele miłych wspomnień… Poznaliśmy również siebie nawzajem, nawiązały się przyjaźnie, zintegrowały się w wspaniały sposób dwa zespoły klasowe…

Projekt „Lubię moje miasto – Przemyśl”  to autorski pomysł cyklu zajęć, który zrealizowany został w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu. Uczestniczący w nim uczniowie z klas Ia oraz IIb mieli możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, wycieczkach, a także zajęciach tematycznych związanym z edukacją regionalną. Projekt realizowany był w ciągu roku szkolnego 2018/2019.

Cele jaki przyświecały nam przy realizacji projektu to:

- wzbudzenie zainteresowania historią naszego miasta;

- odkrywanie wartości związanych z dziedzictwem kulturowym Przemyśla;

- kształtowanie u dzieci postawy badacza, odkrywcy;

- poznanie najważniejszych wydarzeń z dziejów miasta;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe miasta;

-budowanie w świadomości dzieci własnego pozytywnego wizerunku oraz odkrywanie swoich mocnych stron;

- budzenie i rozwijanie kreatywności twórczej dzieci.

 

Realizowany projekt w znacznym stopniu przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu historii naszego miasta, wywarł pozytywny wpływ na stosunek uczestników projektu do swojej małej ojczyzny.

Dlatego na przekór znanemu przysłowiu My swoje chwalimy, znamy i cenimy.

                                                                                                          M. Kogut, M. Szewczyk