Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Obchody DB I w świetlicyW tym roku już po raz 15 – nie tylko w Polsce – ale na całym świecie obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. DBI organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tegoroczne wydarzenie zostało zaplanowane na 5 lutego, lecz wszystkie inicjatywy związane z bezpieczeństwem w sieci będą realizowane do końca miesiąca. Tegoroczne obchody DBI odbywają się pod hasłem Działajmy razem. Hasło to ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk w działania podnoszące bezpieczeństwo online.

Z tej okazji w świetlicy szkolnej, jak co roku zorganizowane były całotygodniowe zajęcia poświęcone internetowi. Ich celem było budzenie świadomości, że każdy internauta może przyczynić się do tego, by internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Zajęcia odbywały się we wszystkich grupach świetlicowych.  Dzieci młodsze  realizowały zajęcia w ramach projektu Owce w sieci. Uczniowie obejrzeli kreskówki, odzwierciedlające  współczesne sytuacje związane z korzystaniem z internetu. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.  Podczas kolejnych zajęć odbyły się pogadanki na temat niebezpieczeństw czyhających na użytkowników sieci na podstawie kreskówek (wykorzystywanie zdjęć, filmów, nagrań, danych osobowych) oraz zasad dobrego zachowania internautów (netykieta). Dzieci poznały 4 podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci: chroń dane; zabezpiecz swój komputer; mów, gdy coś cię niepokoi; nie ufaj osobom poznanym w sieci. Następnie  kolorowały obrazki z bohaterami filmików.

Uczniowie starsi  5pracowali z elementami projektu Sieciaki. Poznali postacie pozytywne Sieciaków i negatywne - Sieciuchów.  Podczas dyskusji wypowiadali się na tematinternetu, potrafili wyjaśnić, czym jest, wymienić wady i zalety oraz zasady  bezpiecznego korzystania z internetu. Wypełniali literówkę z hasłem INTERNET, używając słownictwa związanego z tematem. Po ozdobieniu  rysunkami stworzyli kolorowe, tematyczne plakaty. Temu zadaniu towarzyszyły dyskusje w grupach, była to  również okazja do objaśniania pojęć mniej znanych. Omówione zostały zalety internetu. Dzieci uświadamiały sobie jakie  możliwości  daje zastosowanie sieci w edukacji i kontaktach z rówieśnikami. Podawały przykłady wykorzystania internetu jako formy twórczej rozrywki. Miały też okazję do wspólnych zabaw ruchowych („chroń dane”, zabawa na hasło „enter”, „prawda-fałsz”). Rozwiązały również test wiedzy nt. internetu i wykonały zabawny plakat Ciężkie życie internetowego trolla.

Uczniowie klas trzecich wzięli udział w zajęciach pt.„Internet pod sąd”. Dzieci wcieliły się w role oskarżycieli i obrońców. Po pracy w  grupach i wypisaniu wypowiedzi ZA (dobre strony Internetu) i PRZECIW (złe strony internetu) uczestnicy prezentowali własne argumenty i kontrargumenty. Dbali o kulturę dyskusji i trafność wyrażanych opinii. Nad przebiegiem osądu czuwali sędziowie, którzy zliczali punkty. Sprawa zakończyła się remisem punktowym i wnioskiem, że internet nie jest ani dobry, ani zły - jego jakość zależy od ludzi – jego twórców i  użytkowników.

Dzieci  zainteresowane tematem chętnie  uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Uczniowie klas II, III i IV wypełnili również anonimową ankietę, która miała zbadać 3 obszary: uczestnictwo i rodzaje aktywności najmłodszych użytkowników sieci, poziom kontroli dorosłych oraz świadomość bezpieczeństwa w internecie. Wyniki do przejrzenia w załączniku.

 

M. Brzostowska