Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Legenda jako źródło tożsamości narodowej

Z  okazji  setnej  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  oraz obchodzonego w październiku Święta Bibliotek Szkolnych    p. M. Sochacka   i  K. Kołacz zorganizowały w bibliotece szkolnej cykl zajęć poświęconych polskim legendom . Uczestniczyły w nich dzieci ze świetlicy wraz z wychowawcami.

Celem spotkań było przybliżenie uczniom rodzimych legend  (tak lubianych przez młodsze dzieci), rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, budzenie miłości i szacunku do ojczyzny, jej kultury i symboli.  Niezwykła podróż po dawnych dziejach zaczęła się od tekstów związanych  z kolebką naszej państwowości  ( min. ‘’ O Lechu, Czechu i Rusie ‘’,  ‘’ O królu Popielu ‘’),  poprzez te poświęcone miastom, rzekom czy świętym (  ‘’Wars i Sawa’’,  ‘’ Legenda o krakowskim hejnale’’, ‘’ O poznańskich koziołkach’’,  ‘’ Św. Kinga’’).  Na koniec przybliżono  legendarne dzieje naszego regionu   ( ‘’O herbie Przemyśla’’,   ‘’Skąd się wzięła nazwa Rzeszów ?’’ ).

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania, dodatkowo obejrzeli  bogaty zbiór legend  naszej szkolnej biblioteki oraz odnajdywali na mapie historyczne i geograficzne miejsca Polski , o których opowiadały wysłuchane opowieści.

                                                          Małgorzata Sochacka