Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie…

Wrzesień to wyjątkowy czas dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych.  Jest to czas, kiedy pierwszoklasiści stając się coraz bardziej samodzielni, stają się w znacznym stopniu bardziej narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, a także potrzebom naszych uczniów po raz kolejny w naszej szkole zorganizowane zostało spotkanie na temat „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 25 września 2018 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w niezwykle ciekawej lekcji edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w drodze do szkoły, a także zasad zdrowego odżywiania się – prowadzonej przez p. Iwonę Duda-Bobko z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu, a także asp. szt. Magdalenę Stecura z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Pierwsza część spotkania prowadzona przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczyła szeroko rozumianej aktywności fizycznej, jej znaczenia dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Przedstawione zostały również zasady zdrowego odżywiana się, piramida zdrowego żywienia, a także omówiony został temat dotyczący  higieny osobistej oraz jej wpływu na zdrowie. Funkcjonariuszka przypomniała uczniom zasady prawidłowego poruszania się po drodze, przestrzegała przed zabawami w pobliżu jezdni, a także zachęcała do posiadania odblasków przy plecakach i ubiorze, demonstrując jednocześnie sposób ich działania.

Uczniowie w aktywny sposób uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie zadawali pytania, a także chętnie odpowiadali na pytania stawiane przez zaproszonych gości. Wykazali się szeroką wiedzą zarówno w zakresie znajomości zasad ruchu drogowego, prawidłowego odżywiania się a także zasad higieny.

Tego typu spotkania przynoszą bardzo dobre efekty, za co serdecznie dziękujemy.