Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Pasowanie na ucznia 2018

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego  to ważny dzień w życiu każdego ucznia, a zwłaszcza w życiu pierwszoklasisty, który z przedszkolaka przemienia się w żaka.

3 września 2018r. w naszej szkole,w obecności dyrekcji p. Doroty Kotuły, p. Jadwigi Ciepieli i p. Edyty Drozd oraz przybyłych nauczycieli, odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej.

Pani dyrektor Dorota Kotuła odebrała ślubowanie uczniów oraz rodziców.

Dzieci odważnie ślubowały swojemu patronowi z dumą nosić imię ks. Jana Twardowskiego, szanować tradycję naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą, godnie  reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię,rozwijać swoje umiejętności i wiedzę oraz starać się żyć z innymi i dla innych.

Przybyli rodzice przyrzekli kochać swoje dzieci i cieszyć się ich dzieciństwem.

Po ślubowaniu nastąpił akt pasowania na ucznia. Dotknięcie ołówka i słowa „Mianuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego” miały wielką moc i na długo pozostaną w pamięci dzieci.

Po uroczystościdumne dzieci pod opieką wychowawców p. Anny Czerskiej, p. Agnieszki Michalskiej, p. Doroty Hirszberg udały się do swoich klas.

 

D. Hirszberg, A. Czerska, A. Michalska