Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Po rozdaniu świadectw w klasach, zebraliśmy się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu szkoły. Pani dyrektor Dorota Kotuła przywitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie przedstawiła osiągnięcia uczniów w nauce, sporcie oraz działalności artystycznej i społecznej. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i statuetki w kategoriach Uczeń Roku oraz Sportowiec Roku.

Wyrazy wdzięczności popłynęły również do przybyłych gości, którzy zaangażowali się w organizację pikniku szkolnego oraz włączyli się w działalność szkoły. Pani dyrektor wręczyła dwie statuetki Przyjaciela Szkoły dziękując za pomoc i wsparcie.

Rada Rodziców wyróżniła najbardziej pracowitych i zdolnych uczniów. Doceniona została również działalność szkolnego kółka teatralnego „Apolleum”.

Słowa podziękowań za trud i troskę oraz wiązanki kwiatów popłynęły także do pani dyrektor.

Uroczystość zakończyła się życzeniami bezpiecznych i wesołych wakacji.

Anna Kwaśnik.