Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Żywa lekcja historii

,,…jeśli zapomnę o Nich, ty Boże

Na niebie, zapomnij o mnie”.

A. Mickiewicz

Szóstego czerwca bieżącego roku na zaproszenie Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu uczniowie klasy IIc gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu, którego tematem były losy Zesłańców –Sybiraków podczas II wojny światowej. Naoczni świadkowie tamtych dramatycznych wydarzeń opowiadali wstrząśniętej młodzieży o doświadczeniach swojego pokolenia: aresztowaniach całych rodzin, transporcie w strasznych warunkach w głąb ZSSR, głodzie, zimnie, okrucieństwie oprawców i wszechobecnej śmierci. Również z wielkim zainteresowaniem obecni obejrzeli filmy dokumentalne poświęcone temu problemowi.

,,Na podstawie uchwały Rady Najwyższej ZSSR, w ciągu 15 minut trzeba się ubrać, zabrać po 15 kg żywności na osobę, odzież i wejść na furmanki.”

,,NKWD- ziści rzucili się na nas (...)zmuszeni zostaliśmy do opuszczenia domu.”

,,Zawieziono nas na stację kolejową (…) i załadowano do transportu złożonego z 16-tonowych, dwuosiowych starych wagonów towarowych. (…)Do każdego wprowadzono po 12 rodzin.”

,, (…) źdieśbudiet wasza Polsza.”

,,Tu są całe rodziny, maleńkie dzieci i starsi rodzice.”

,,Nie mamy co jeść, żadnych środków do życia, nie mamy gdzie się obmyć i w czym prać brudną zawszoną bieliznę, chorzy nie mają żadnej opieki lekarskiej.”

Wszystkie cyt. pochodzą z książki E. Toczka pt. ,,Wspomnienia syberyjskiego zesłańca”.