Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Zajęcia z języka angielskiego dla nauczycieliCelem projektu „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu"
o numerze: 2016-1-PL01-KA 101-024484, który realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w okresie od 15.11.2016r. do 14.06.2018r. jest:

  • wzmocnienie profilu zawodowego nauczycieli
  • nabycie i podniesienie kompetencji językowych kadry dydaktycznej
  • poznanie przez nauczycieli narzędzi TIK związanych z komunikacja i grafiką.

Grupa nauczycieli naszej szkoły rozpoczęła naukę języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez panią Barbarę Czajkowską nauczycielkę z Centrum Języków Obcych „Student”. Ich celem jest nauka języka angielskiego oraz przygotowanie do wakacyjnego wyjazdu do Londynu. Nauka języka angielskiego przez cały rok przyczyni się do szybszych postępów w nauce.